سلام بر حسین

و سلام بر حسین! سید و سالار شهیدان، سید اولیاء و شقایق سرخ روئیده در نینوا و سلام بر حسین! نور دیده بندگان خدا، گلبوته سرخ باغستان سبز توحید، عطیه بزرگ سرمدی و راهنمای راه رشد و شرف و فضیلت و هدف.حسین، عاشورا را آفرید و عاشورا حسینیان زمانه را. حسین با خون خود عدالت، مظلومیت و عبودیت را عاشقانه تعبیر کرد...

/ 0 نظر / 63 بازدید