ارتش جمهوری اسلامی ایران-3

 

بخشهای مختلف ارتش جمهوری اسلامیایران

 

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامیایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن1357و بروز تغییر و تحولات مختلف در همه ارکان ‏کشور، گروهی ازنیروهای مذهبی و انقلابی به همراه عده‌ای از کارکنان مؤمن ارتشدر ستاد مشترک ‏جمع شدند و در محل ساختمان مستشاران نظامی آمریکاکه تنها ساختمان خالی ستاد بود کمیته ‏نظامی امامی خمینی(ره) را تشکیل دادند. از طرف دیگر لیبرال‌ها معتقد بودند کهاداره ارتش باید به ‏دست فرماندهان سابق سپرده شود و به همیندلیل درصدد بودند که پست‌های کلیدی را در اختیار ‏بگیرند وگروهک‌ها نیز با تشکیل نشست‌ها و ایراد سخنرانی‌ها و حتی به راهانداختن تظاهرات خواستار ‏انحلال ارتش و ایجاد ارتش به اصطلاحخلقی بودند.‏

اما خوشبختانه با هوشیاری حضرت امام خمینی (ره)،از انحلال ارتش و یا افتادنش به دست لیبرال‌ها ‏جلوگیری شد و ازاواخر سال 1357 در بیت حضرت آیت الله خامنه‌ای، جلساتی دربارهارتش تشکیل ‏گردید که آیت الله هاشمی رفسنجانی و برخی از اعضایکمیته نظامی امام (ره) در ستاد مشترک ارتش، ‏در آن شرکتمی‌کردند. ‏

در طی همین جلسات و به ابتکار حضرت آیت اللهخامنه‌ای، فکر ایجاد نهادی فرهنگی اسلامی در ‏ارتش شکل گرفت واصول حاکم بر آن بررسی و تدوین شد. سپس حجت الاسلام والمسلمینغلامرضا ‏صفایی که در آن زمان در مدرسه عالی شهید مطهری،ضمنداشتن مسئولیت اعزام مبلغین به سراسر ‏کشور، پاسخگوی مسائلنظامیان نیز بود و کارهای ارتش به ایشان ارجاع داده می‌شد، درستاد مشترک ‏ارتش استقرار یافت و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز کهدر آن زمان عضو شورای انقلاب بود، طی حکمی ‏در تاریخ 23 مهرماه1358دستور ادامه کار در زمینه طرح سیاسی ایدئولوژیک در ارتش واقدامات لازم ‏برای پیاده کرده آن را صادر فرمودند. فردای آن روزاین طرح در شورای انقلاب مطرح شده و به تصویب ‏رسید و با اینحرکت، اولین گام در جهت قانونی‌شدن نهاد عقیدتی سیاسی در ارتشبرداشته شد.‏

البته موانع و مشکلات بسیاری بر سر راه ایجاداین سازمان و تهیه جدول سازمانی آن از طرف عوامل ‏نفوذی وگروهک‌های مختلف ایجاد می‌شد.‏این عوامل که به تحریک مخالفانانقلاب کار می‌کردند، به هیچ وجه نمی‌خواستند و راضی نبودند که‏روحانیت در ارتش حضور داشته باشد و تشکیلات منظم و سازمان دادهشده مذهبی در درون ارتش ‏شکل بگیرد. عناصر انجمن‌های اسلامیموجود در ارتش نیز که حاضر نبودند در یک چارچوب قانونی ‏حرکتکنند و می‌خواستند در موارد متعدد و در سطح وسیعی از امور ارتشدخالت داشته باشند، با ‏تشکیل این نهاد و قانونمندشدن کارهامخالف بودند.‏

با همه این موانع و مشکلات، عقیدتی سیاسی یاهمان سیاسی ایدئولوژیک آن زمان، تا زمان روی کار ‏آمدن بنی‌صدر وجانشینی فرماندهی کل قوا توسط او، در جهت شکل‌گیری و قوام بیشترگام برداشت، ‏اما چون او مدعی بود که باید عقیدتی سیاسی زیر نظرشباشد، آشکارا با عقیدتی سیاسی به مخالفت ‏پرداخت و با اقداماتیکه انجام داد، جوّ ارتش به‌گونه‌ای شده بود که روحانیون وکارکنان این نهاد به ‏حاشیه رانده شدند. طیف مخالف انقلاب و خطامام (ره) نیز او را در این راه حمایت و تشویق می‌کردند.‏

درپی وقوع این حوادث و فشارهای بنی‌صدر و مخالفان خط امام (ره) براین نهاد، حضرت امام خمینی ‏‏(ره) با آگاهی کاملی که از اوضاعداشتند، با صدور حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا صفایی را‏به عنوان رییس اداره سیاسی ایدئولوژیک ارتش منصوب کردند و حکمینیز خطاب به رئیس ستاد ‏مشترک ارتش صادر فرموده و تصریح کردند کهسازمان سیاسی ایدئولوژیک در انتخاب خط مشی خود ‏صرفاً تابع ولایتفقیه است و فقط از نظر انسانی و آماد و پشتیبانی تابع ستاد مشترکارتش می‌باشد. ‏سپس اولین جدول سازمان اداره سیاسی ایدئولوژیکارتش در تاریخ 25/3/1360 مورد تصویب قرار ‏گرفت و متعاقب آنمرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی طی نامه‌ای به دفترمشاورت ‏امام (ره) در ارتش اعلام کرد که به فرموده امام (ره)،این جدول به کلیه سازمان‌ها و ادارات وابسته به ‏ستاد مشترک ارتشو نیروهای سه‌گانه و دیگر ارگان‌های ذیربط ابلاغ و نسبت به اجرایآن تأکید شود.‏

جهت اجرای این دستور نیز، دفتر مشاورت حضرتامام (ره)، در تاریخ 1/6/1360 طی نامه‌ای به اداره ‏پنجم ستادمشترک ارتش، ضمن ابلاغ فرمان امام (ره) به مسئولان امر، ضرورت واهمیت ویژه مأموریت ‏این اداره را متذکر و یادآور شد که ارتشجمهوری اسلامی ایران بدون حضور فعال اداره‌ای با این ‏مأموریت وشرح وظایف، از کارآیی و جهت‌گیری متناسب با شرایط کنونی ناتوانخواهد بود.‏عقیدتی سیاسی به مرور و طی مدت 3 الی 4 سال، جدولسازمانی کلیه قسمت‌ها، از ادارات تا تیم‌ها را ‏تنظیم و ابلاغکرد و در تاریخ 4 مرداد 1362، اداره سیاسی ایدئولوژیک، به ادارهعقیدتی سیاسی تغییر ‏نام داد.‏

تا قبل از تصویب قانون ارتش درسال 1366، علاوه بر ادارات نیروهای سه‌گانه ارتش و ستاد مشترک،‏عقیدتی سیاسی وزارت دفاع نیز در تابعیت سازمان عقیدتی سیاسیارتش بود و سپس با ادغام ‏وزارتخانه‌های دفاع و سپاه در یکوزارتخانه تحت عنوان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،‏عقیدتی سیاسی این وزارتخانه مستقل شد.‏

مأموریت:‏

 براساس ماده 14 قانون آجا ارتقاء بینش دینی و سیاسی کارکنانارتش، ارائه آموزشهای عقیدتی و ‏سیاسی، انتشار نشریات، کتابها ودیگر محصولات فرهنگی و هنری، نظارت بر حفظ و اجرای موازین‏اسلامی و انجام کلیه وظایف روابط عمومی در ارتش بر عهده سازمانعقیدتی سیاسی می‌باشد.‏

معاونتها: ‏

سازمان عقیدتی سیاسیارتش در حال حاضر دارای 6 معاونت می‌باشد که هرکدام از اینمعاونت‌ها ‏دارای زیر مجموعه هم نام خود در ادارات تابعه اینسازمان می‌با‌شند:‏

1.‏ معاونت فرهنگی و روابط عمومی

2.‏ معاونت بازرسی، نظارت و ارزیابی مکتبی

3.‏ معاونتنیروی انسانی ‏

4.‏ معاونت طرح و برنامه‏

5.‏ معاونتآموزشی ‏

6.‏ معاونت سیاسی

7.‏ فرماندهی پشتیبانی

روسای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از بدو تاسیس تا کنون

1.‏حجت الاسلام و المسلمین صفایی

2.‏ حجت الاسلام و المسلمینقوچانی ‏

3.‏ حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمودعلوی

 

دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

برای اولین بار در مهرماه ۱۳۳۰ تاسیس و عهده‌دار تعلیم و تربیت افسران جزء تا رده فرماندهی گروهان و درجه داران تا رده فرماندهی دسته در فنون تخصصی دژبان تشکیل شد و در اواخر سال ۱۳۳۲ ستاد ارتش طی بخشنامه‌ای دژبان را یک رسته مستقل و جداگانه به کلیه یگانهای ارتش معرفی نمود. وظیفه دژبان در سربازخانه‌ها - در سطح شهر - حمایت از افراد نظامی - دستگیری غائبین و فراری‌ها برخی از وظائف دژبان است.یگان دژبان ارتش مظهر نظم ارتش و رافت و عطوفت جمهوری اسلامی است که در طول جنگ انضباط جبهه‌ها و جلوگیری از هر گونه هرج و مرج را به نحو احسن به عهده داشت.

 

هوانیروز

هوانیروز (مخفف هواپیمایی نیروی زمینی) از زیرمجموعه‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در بخش بالگرد ها (هلی کوپتر) فعالیت می‌کند.امریکایی ها قبل از انقلاب بر اساس هوانیروز خود , هوانیروز ایران را نیز طراحی و ساماندهی کردند .هوانیروز در اصل همان نیروی هوائی نیروی زمینی ارتش می­باشد که مرکز فرماندهی آن در لویزان است و مرکز تعمیرات هوانیروز مرکز یا علی نام دارد . کادر وخلبان های هوانیروز در دانشگاه افسری امام علی نیروی زمینی ارتش تربیت می‌شوند.

یکی از بالگرد‌های هوانیروز ، بالگرد ای‌اچ- ۱ کبرا است، ۲۰۲ عدد از این بالگردها در زمان رژیم شاه (پیش از انقلاب) خریداری شد. اما هم‌اکنون در هوانیروز ۵۰ عدد از این بالگردها قابل سرویس‌دهی می‌باشند. همچنین تعداد نامعلومی از این بالگردها با نام پنها ۲۰۹۱ در پنها بازسازی شده‌اند.

هوانیروز ایران دارای پایگاه های در شهرهای تهران کرمانشاه مسجد سلیمان اصفهان کرمان و چند شهر دیگر است . شهداء بزرگواری همچون کشوری، شیرودی، آسیایی، سهیلیان، و طنپور، فرزانه، نجاریان، حراف، رادفر و صفاری یادآور حماسه آفرینی‌ها و ایثارگریهای این یگان پروازی در دفاع مقدس است. هوا نیروز در دوران سازندگی و همچنین در عملیات مردم یاری نقش برجسته و تاثیر گذار خود را همواره نمایان ساخته است.

 

یگان‌ موتور سواران دوش پرتاب

این یگان از موتور سوارانی ماهر و توانا تشکیل شده که به عنوان یک یگان جدید در نیروی زمینی ارتش سازماندهی شده است. مجهز به سلاحهای دوش پرتاب آر پی جی 7،موشک سهند 3 و دیگر موشکهای دوش پرتاب مورد نیاز می‌باشند. در ماموریتهای ویژه، کمین و ضد کمین و عملیات نامنظم مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحرک سریع همراه با سرعت عمل، عبور از هر گونه موانع و معابر و راههای صعب العبور و استفاده در مناطق کوهستانی کویری و جنگل‌ از جمله قابلیت ها و توانایی‌های این یگان تازه تاسیس است.

 

گروه 33 توپخانه

گروه 33 توپخانه در طول 8 سال دفاع مقدس با حضور مستمر در تمام عملیات‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با ایجاد آتش های انبوه، نیروهای رزمی را پشتیبانی نموده و پس از پایان جنگ نسبت به بازسازی تجهیزات و ادوات توپ های 122 م م، 130 م م، 155 م م، 175 م م ، 230 م م ، 230 م م و با بازسازی خودروهای توپ کش- و تجهیز یگان به خودروهای توپ کش مان و 2613-بنز نقش عمده‌ای در بالا بردن توان دفاعی کشور داشته است. گروه 33 توپخانه در دوران دفاع مقدس در عملیات مختلفی همچون طریق القدس، رمضان، محرم ،والفجر2، 4، 5 ، 7 و خیبر، بدر، قادر، ظفر، میمک و چندین عملیات دیگر در پشتیبانی از نیروهای زمین نقش چشمگیری داشته است. تجهیزات مربوط به این یگان شامل:موشک انداز کاتیوشا،خودروی مان کشنده توپ 122 م م، خودروی 2631 توپ 130 م م،خودروی بنز 2631 توپ 155 م م ان 45 خود کششی،توپ 105 م م خود کششی،توپ 175 م م خود کششی،توپ 203 م م خود کششی می‌باشد.

 

گروه 99 پدافند هوایی

با هوشیاری و آمادگی و سرعت عمل این یگان در طول جنگ همواره شاهد سرنگونی تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن بوده‌ایم که با استفاده از تحرک سریع و ابتکار اجازه جولان دادن به خلبانان رژیم بعث را نمی‌داد. شهدای بزرگواری همچون امیر سرتیپ عامری، مصطفی میرانوری،محمد جعفر خدادیان، حسن مرادی، نعمت‌الله امینی و رستم ابراهیمی و چندین شهدا دیگر در این راه جان خودرا تقدیم نموده‌اند.

 

گردان 402 جنگال

دلاور مردان 402 جنگال با برخورداری از تخصص‌های گوناگون تحرک هر فرستنده‌ای را کشف،صدای هر گوینده‌ای را ضبط و هرگونه سیستم الکترونیکی تهدید آمیز را منهدم می‌نمایند این یگان با بکارگیری رادار بصیر 110 در عملیات افندی و پداندی و ایجاد شبکه‌ای منظم و برنامه‌ریزی شده از رادار به منظور کنترل دقیق نیروهای متخاصم و با بکارگیری سایت‌های شنود متحرک مجهز به سیستم‌های دقیق رهگیری مراقب، استراق سمع،ضبط و ثبت کلیه فرستنده‌های فعال دشمن پخش پارازیت شنود و فریب الکترونیکی اهمیت ویژه ای در هرگونه عملیات دارد.

این یگان پس از جنگ طی همکاری با صنایع جنگال وزارت دفاع و مجتمع تحقیقاتی مالک اشتر برای نخستین بار سیستم‌های جهت یاب الکترونیکی تی 4 را آماده بهره‌برداری نموده است این عزیزان همچنین سیستم‌های پخش پارازیت اس 2525 آسیب دیده در طول جنگ را بدون هیچگونه وابستگی خارجی بازسازی و ملیاتی نموده‌اند.

 

گروه 401 مخابرات

گروه 401 مخابرات نظر به اهمیت آن در تمامی عملیات‌های دفاع مقدس حضور داشته که عملیاتهای بزرگی همچون فتح المبین،بیت المقدس، ثامن الائمه، طریق القدس، والفجر مقدماتی و بیت المقدس 5 را می‌توان نام برد و در این راه 50 شهید و جانباز را تقیم داشته است که می‌توان به سرتیپ شهید پرویز خوشرو، سروان شهید اکبر رستم‌زاده ستوان دوم شهید رضا توکلی اشاره کرد و حضرت امام (ره) در این دیدار با کارکنان پرافتخار 401 رزمی مخابرات در سال 59 فرمودند «شما که در مخابرات هستید به منزله سلسله اعصاب ارتش هستید». این گروه مسئولیت برقراری و استقرار کلیه سیستم‌های مخابراتی و الکترونیکی را برعهده داشت و در دوران دفاع مقدس نیز ارتباط فرماندهی با یگان و قرارگاه های عملیاتی را برقرار می‌نمود.

 

معاونت جهاد خودکفایی نزاجا

کارکنان سخت کوش و متخصصان بلند همت معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا با تلاش شبانه‌روزی در راه خودکفایی و عدم وابستگی تاکنون به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های بزرگی نائل شده‌اند و در حال حاضر بخش وسیعی از تجهیزات وادوات با همت این عزیزان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

1- تانک مبارز (تانک چیفتن بهینه شده)

بهینه‌سازی این تانک براساس الگوهای نظامی و فن‌آوریهای روز دنیا انجام گرفته و تمامی امور مربوط به بهینه سازی با استفاده از تولیدات داخلی و توسط کارشناسان و متخصصان داخلی کشور صورت گرفته است. تانک چیفتن مدرنیزه شده با نصب پاور پک پرقدرت همراه با نصب سیتم‌های دفاعی و مسافت یاب لیزری قابلیت‌های رزمی مشابه تانک چالنجر داشته و در بهینه‌سازی هر دستگاه چند صد هزار دلار صرفه‌جویی به دنبال دارد وایران تنها کشوری است که این تانک را با این روش بهینه سازی و مدرنیزه کرده است.

2- نفربرهای آبی خاکی رزمی چرخدار بی‌تی‌آر 82

با انجام اقداماتی همچون تعویض قوای محرکه و جایگزینی موتورهای دیزلی ساخت داخل به جای موتورهای قدیمی بنزینی و ایجاد قابلیت نصب انواع تجهیزات انفرادی موشک‌اندازها و تیربارها سنگین، تحرک و دوام عملیاتی این نفربرها افزاش یافته است. بهینه‌سازی این نفربرها در حالی صورت گرفته که در جنگ تحمیلی دچار ‌آسیب‌دیدگی و خسارت گردیده بودند و برای مدت ها بدون استفاده رها شده بود بهینه‌سازی هر دستگاه که توسط متخصصان داخلی انجام می‌شود معادل یکصد میلیون تومان صرفه‌جویی ارزی در برخواهد داشت.

3- نفربر براق تجهیز شده با توپ 23 م‌م:

نفربر براق یک محصول کاملاً دخلی و ساخت صنایع نظامی کشورمی باشد و متناسب با تهدیدات و شرایط عملیاتی امروزه مدرنیزه شده است. قادر به انجام ماموریت در کلیه شرایط نبرد و تعقیب و مراقبت از نیروهای خود می‌باشد. یک قبضه توپ 23 م م پدافند هوایی به صورت سریع النصب و بدون هیچگونه تغییری در توپ بر روی این نفربر طراحی شده است به گونه‌ای که در شرایط مختلف می‌توان آن را نصب و جدا کرد.

4- تانک سبک اسکورپیون:

بعنوان تانک شناسایی با قدرت تحرک و مانور بالا در یگانهای سوار زرهی نیروی زمینی ارتش مورد استفاده قرار می‌گیرد این تانک با استفاده از الگوی به روز شده اسکورپیون 2000 بهینه‌سازی شده و در بهینه سازی این تانک اقدامات همچمن نصب سیستم کنترل آتش و اپتیک و لیزر با استفاده از تولیدات صنایع داخلی استفاده از موتور داخلی با قابلیت ایجاد تحرک و دوام عملیاتی بالاتر انجام گرفته که کاربری آن را در نبردهای نزدیک و سریع چندین برابر کرده است

5- خودرو اورال حامل کاتیوشا و مهمات بر بهینه‌سازی شده

بهینه‌سازی و تبدیل توان محرکه خودرو از بنزینی به دیزل و استفاده از موتورهای پرقدرت ساخت داخل باعث افزایش تحرک و قدرت مانور و دوام عملیاتی آن شده است بهینه‌سازی هر خودروی 850 میلیون ریال صرفه‌جویی به همراه داشته است.

 

فرماندهی ترابری نزاجا

جابجایی و حمل و نقل محمولات اقلام عمده، تجهیزات زرهی و توپخانه و همچنین نیروی انسانی بر عهده این یگان می‌باشد. فرماندهی ترابری در طول جنگ از دورترین منطقه سرزمین کشور نسبت به تدارک و پشتیبانی خطوط مقدم جبهه در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام می‌نمود. ترابری انواع خودروها، ادوات و تجهیزات و سلاح‌های سبک و سنگین در رزمایش‌های نیروی زمینی و دیگر ماموریت‌ها بر عهده این یگان می‌باشد.

 

فرماندهی آماد و پشتیبانی نزاجا

بازسازی و بهینه سازی بسیاری از اداوات و تجهیزات از کار افتاده دوران جنگ توسط فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی انجام می‌شود، تاکنون قطعات مورد نیاز زیادی بدون وابستگی و با استفاده از توان و تخصص کارکنان این یگان‌ به تولید رسیده است. بازسازی و نوسازی ریکاوری تانک چیفتن و تانک ام 578 خودروهای دوج 325، انواع وسائل مخابراتی، خودروهای مهمات برام 548 و بهینه سازی نفر برهای ام 113 از بنزینی به دیزلی تنها بخشی از تلاشهای صورت گرفته توسط این یگان است.

 

لشکر 16 زرهی قزوین

اولین عملیات آفندی توسط این لشکر انجام شد که در پی آن مقام معظم رهبری فرمودند: « این لشکر را من در کرخه نور شناختم» 3 واحد ویژه در این لشکر قرار دارد. یگان حافظ مسلح که در ماموریت‌های خارج از کشور با سازمان ملل همکاری می‌نماید. واحد آرتب تربیت مربی را بر عهده دارد و یگان واکنش سریع که با چشمانی تیز بین آماده حراست از یگان اسلام در شمال کشور است.

 

تیپ 55 هوابرد شیراز

تیپ 55 قهرمان هوا برد شیراز در طول ربع قرن پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با تقدیم 2300 شهید و 12700 جانباز و 0200 آزاده سرافراز حضوری مستمر در مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس داشته است. این تیپ در عملیات افتخار آمیزی همچون فتح المبین،بیت المقدس،بستان، بدر، قادر، مسلم ابن عقیل، والفجر، ارتفاعات بازی دراز، ارتفاعات الله اکبر، کربلای 6 و شهید مدنی شرکت داشته است همچنین در امر کمک رسانی و امداد خصوصا در مناطق زلزله زده کشور بویژه زلزله بم نقش بسزایی ایفا نموده است.

در زمینه خود کفایی تیپ 55 هوا برد با ساخت چتر‌های پیشرفته پرش و بار ریز گام مهمی در امر خود کفایی نیروهای مسلح برداشته تا آنجا که در حال حاضر چترهای ساخت پروژه ققنوس در یگان های چتر باز نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گرفته و در این خصوص نیازی به وارد نمودن چتر خارج از کشور نمی‌باشد و این امر خود باعث صرفه جویی هزینه‌های زیادی شده است. از جمله شهدای این تیپ می‌توان به شهید سرتیب دوم کریم درخشانیان، سروان جمشید جاوادانیان و سرگرد محمد جواد عبد حق اشاره نمود.

 

لشکر 23 تکاور

دلیر مردان لشکر 23 طی 8 سال دفاع مقدس در عملیات های زیادی از جمله فتح المبین،بین المقدس،رمضان،قادر، والفجر و کربلای 1 شرکت نموده و در این راه شهدای زیادی از این لشکر تقدیم میهن اسلامی شده است که می‌توان از جمله آنها به سرتیپ حسن آبشناسان، سرهنگ فرهاد احمدیان،سرگرد حجت الله نوردی، سروان محمد هاشمیان،استوار مصطفی دائمی و ستوان دوم بیژن ابراهیمی اشاره کرد. یگان موتور سواران این لشکر که مجهز به دوش پرتاب آر پی جی 7 و موشک سهند 3 می‌باشد قادر است در عملیات واکنش سریع ماموریت های ویژه را به انجام رساند.

 

تیپ 65 نوهد

تکاوران تیپ 65 در ماموریت های ویژه نیروی زمینی با انجام مراحل آمادگی سخت و طاقت فرسا و گذارندن دوره‌های مختلف نظامی قابلیت‌ انجام هر گونه ماموریتی به صورت جنگ تن به تن، چریکی، پارتیزانی، انجام پرش چتر بازی و سقوط آزاد در زمین، هوا و آب و مناطق کویری و کوهستانی را دارند. شهدای بزرگواری همچون سرتیب محمد افتخاری،سرهنگ ایرج نژاد و امان الله صالحی،سروان شعبان علی غدیری،ستوان ولی الله امینی، استوار وحید کریمی، و محمد رضا رئیسی تعدادی از شهدای این تیپ در دفاع مقدس می‌باشند.

 

یگانهای تکاور ارتش

در دوران جنگ تحمیلی تلاش تمام ایرانیان در پیکار با متجاوزین عراقی قابل ستایشاست. در این میان نقش نیروهای سه گانه ارتش، سپاه پاسداران، بسیج و داوطلبین مردمی برجسته تر است. بدیهی است که برابر ساختار و چارت سازمانی ، هر یک از واحدهای ارتشمأموریت های خاص محوله را انجام می دهند.

یگان های تکاور در ساختار ارتش ایراندر دهه ۷۰م شامل یگان های تکاور نیروی زمینی و نیروی دریایی بوده است. برابر مفاداستراتژی نظامی ملی ایران، آرایش نظامی از دالان پرداغ تا دهانه فاو در برابر عراقمشتمل بر لشکرهای زرهی، پیاده و پیاده کوهستان، گروه خدمات رزمی هوانیروز، گروهخدمات پشتیبانی رزمی و پایگاه های هوایی بوده است. یگان های تکاور نیروی زمینی دراین آرایش نظامی سازماندهی شده بودند و گروه های چندگانه کماندویی نیروی دریایی نیزدر آبادان و خرمشهر مستقر شده بودند.

یگان های تکاور نیروی زمینی ارتش برابراستاندارد بین المللی ارتش ها متشکل از کلاه سبزها، کلاه مشکی ها و کلاه قهوه ای ها

/ 1 نظر / 483 بازدید
مسیر عشق

سلام عصر جمعه شما بخیر ديگر دل شيدا زده ام تاب ندارد چشمان به ره مانده ي من خواب ندارد اي روشني ظلمت و تاريكي قبرم اين خانه به جز نور تو مهتاب ندارد از بس كه دويدم ز پي ات يوسف زهرا اين جان و تن خسته ي من تاب ندارد تا كي ز فراق تو كنم گريه شب و روز اين ديده ي گريان كه دگر آب ندارد