نگاهی به عملیات کربلای یک

به دنبال عملیات غافلگیرکننده والفجر ‌٨ و تصرف شهر استراتژیک فاو توسط رزمندگان اسلام و به هم خوردن توازن سیاسی – نظامی به نفع جمهوری اسلامی، رژیم عراق شیوه‌ای جدید برگزید و درصدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع تهاجمی برآمد و این استراتژی را بعد از اشغال مهران، به استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد.  
عراق می‌کوشید تا با ادامه عملیات‌های خود، نقاط دیگری را تصرف کند. ادامه چنین وضعیتی می‌توانست عواقب وخیمی را هم از بُعد نظامی و هم از بُعد سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد. بر همین اساس، برای مقابله با حرکت جدید عراق، انجام عملیات برای آزادسازی شهر مهران و ارتفاعات آن مورد تاکید قرار گرفت. 
این استراتژی بعد از بازپس گیری منطقه والفجر ‌٩ (منطقه چوارتا) که از تاریخ ‌١۶/١٢/۶۴ شروع شد، در تاریخ ‌٢٧/۴/۶۵، با آزادسازی مهران به اوج خود رسید و با ضربه سختی که دشمن در جریان این آزادسازی متحمل شد، پایان یافت. 
از هنگام شروع تهاجم جدید ارتش عراق، وحدت و همدلی نیروهای رزمنده ایرانی به شکل زیبایی جلوه گر شد و برادران ارتشی، سپاهی و بسیج مردمی پا به پای هم در مقابل تهاجم دشمن به مقاومتی دلیرانه دست زدند. 

**حمله عراق به مهران 
ارتش عراق، ساعت یک بامداد ‌٢٧/٢/۶۵، در منطقه مهران دست به تهاجم زد و شهر و حومه آن و برخی از ارتفاعات منطقه را تصرف کرد. در این زمان واحدهای ارتشی، مرکب از ‌۶ گردان پیاده و ‌٢ گردان زرهی، مسئولیت خطوط پدافندی را در این منطقه به عهده داشت و نیروهای سپاه نیز پشتیبانی از این منطقه را به طور کامل بر عهده نگرفته بود. 

**اهداف عملیات 
بازپس گیری شهر مهران و سلسله ارتفاعات قلاویزان و دستیابی به مرز و تامین کل منطقه. 

**منطقه عملیات
منطقه عملیاتی از جنوب به ارتفاعات قلاویزان، از شمال به ارتفاعات نمه کلان کوچک، از غرب به امتداد غربی ارتفاعات قلاویزان و پاسگاه مرزی بهران‌آباد و از شرق به جاده مهران – دهلران منتهی می‌شد. 
پس از اشغال مهران، استحکامات و موانع متعددی توسط دشمن ایجاد شد. در محور شمالی (جاده ایلام – مهران و باغ کشاورزی) هفت ردیف مین همراه با کانال و بیش از پنج ردیف سیم خاردار رشته‌ای وجود داشت. در محور میانی (حد فاصل رودخانه گاوی و جاده دهلران – مهران) به لحاظ کوهستانی بودن منطقه، استحکامات نسبتاً ضعیف بود. در محور جنوبی (ارتفاعات قلاویزان) سنگرهای کمین و در بعضی شیارها، یک ردیف سیم خاردار و مین وجود داشت. 

**استعداد دشمن 
منطقه مورد نظر برای عملیات، تحت مسئولیت لشکر ‌١٧ زرهی از سپاه دوم عراق بود. حفظ پدافندی این لشکر از رودخانه کنجاپنجم به سمت میان کوه امتداد می یافت. علاوه بر یگانهای سازمانی این لشکر (تیپ‌های ‌٧٠ زرهی، ‌۵٩ زرهی و ‌٧٠۵ پیاده) یگان‌های زیر نیز تحت امر آن بودند: 

- تیپ‌های ‌۴٣٣ ، ‌۴١٧ و ‌۴٢۵ پیاده. 
- تیپ ‌١ کماندویی و گردان کماندو لشکر ‌۴٠ پیاده.

با شروع عملیات، یگان‌های زیر نیز وارد منطقه شدند: 
- تیپ ‌١ مکانیزه، ‌۴ و ‌۵ پیاده، ‌٣ نیروی مخصوص، ‌٢ و ‌١٠ زرهی از گارد ریاست جمهوری. 
- تیپ‌های ‌٧١، ‌٧٢ و ‌٣ پیاده از لشکر ‌٣۵ پیاده. 
- تیپ‌های ‌۵٠١، ‌١١٣، ‌٩۵، ‌١١٨ و ‌١٠٨ پیاده. 
-تیپ ‌٢۴ مکانیزه. 
- تیپ‌های ‌٢، ‌٣ و ‌۵ کماندو، گردان کماندویی لشکر ‌٢٠ پیاده و گردان کماندویی لشکر ‌٢ پیاده. 
- تیپ ‌۶۵ نیروی مخصوص. 
- گردان‌های ‌٧۶٣، ‌١١٠، ‌١۵، ‌٧۶۶، ‌٢١٧، ‌٢٣٨، ‌۵٣، ‌٢۴٧ و ‌۴٨٩ توپخانه. 

**قوای خودی 
قرارگاه نجف هدایت نیروهای زیر را به عهده داشت: 
- لشکر ‌٢٧ محمد رسول الله (ص) با ‌٧ گردان پیاده به علاوه گردان تانک. 
- لشکر ‌١٧ علی ابن‌ابی طالب (ع) با ‌٣ گردان پیاده به علاوه ‌١ گروهان تانک.
- لشکر ‌۵ نصر با ‌٣ گردان پیاده. 
- لشکر ‌٢۵ کربلا با ‌۴ گردان پیاده به علاوه ‌١ گردان تانک. 
- لشکر ‌١٠ سیدالشهدا (ع) با ‌٣ گردان پیاده. 
- لشکر ‌۴١ ثارالله (ع) با ‌۴ گردان پیاده به علاوه گردان تانک. 
- تیپ مستقل ‌٢١ امام رضا (ع) با ‌٢ گردان پیاده.
- تیپ مستقل ‌١۵ امام حسن (ع) با ‌۵ گردان پیاده. 
- تیپ مستقل ‌۶۶٢ بیت المقدس با ‌٢ گردان پیاده . 
- گردان مستقل ‌٣٨ زرهی ذوالفقار با ‌١ گروهان تانک. 
- ‌٢ گردان توپخانه سپاه به علاوه ‌۴ گردان توپخانه ارتش. 

**طرح عملیات 
تلاش اصلی بر انجام عملیات از محور ارتفاعات قلاویزان و یال های آن تا رودخانه گاوی در نظر گرفته شد. بر همین اساس، عملیات در سه مرحله به ترتیب زیر طراحی گردید: 
- مرحله اول: تامین ارتفاعات قلاویزان ایران تا روستای امام زاده سید حسن.
- مرحله دوم: تامین ارتفاعات جبل حمرین تا شیار مگ سوخته و در امتداد آن، تامین روستاهای بهین، بهروزان و هرمزآباد 
- مرحله سوم: تصرف خاکریز عملیات والفجر ‌٣، که روستای فرخ آباد تا زیر ارتفاعات ‌٢٢٣ قلاویزان داشت و در نتیجه مهران در این مرحله تامین گردید. 

**شرح عملیات 
مرحله اول عملیات در ساعت ‌٢٢:30 روز‌٩/۴/۶۵ با رمز یا ابا الفضل العباس، ادرکنی آغاز شد و نیروهای خودی در اغلب محورها خطوط دشمن را شکسته و تا قبل از روشنایی صبح ضمن انهدام بیش از ‌١٠ گردان پیاده عراق، اهداف مرحله اول و قسمتی از مرحله دوم عملیات را به تصرف درآوردند. 
ساعاتی بعد، دشمن با به کارگیری نیروهای احتیاط خود به محور امامزاده سید حسن پاتک کرد که با مقابله قوای خودی خنثی شد. سپس، یگان‌های خودی با مشاهده از هم گسیختگی نیروهای دشمن، عملیات را بدون وقفه ادامه دادند. 
در شب دوم، کلیه یگان‌های عمل کننده ضمن پیشروی در باقی مانده محدوده مرحله دوم عملیات، تا قبل از روشنایی صبح، خط سراسری – از هرمزآباد تا شیار مگ سوخته – را کاملا تامین کرده و مقداری از محدوده مرحله سوم عملیات را نیز تامین کردند. 
از آغاز روز دوم (‌١١/۴/۶۵) عملیات در کلیه محورها ادامه یافت و نیروهای رزمنده ضمن به اسارت درآوردن تعدادی از نیروهای دشمن، به باغ کشاورزی وارد شدند و سپس در حدود ساعت ‌١٢ این روز نیز شهر مهران آزاد شد. 
ساعت شش صبح روز سوم، دو تیپ گارد ریاست جمهوری به ارتفاع ‌٢١٠ پاتک کرد و پس از یک درگیری سخت ارتفاع مذکور را تصرف کرد. به همین خاطر، نیروهای خودی مستقر در این منطقه حدود ‌٢٠٠ متر عقب آمدند. 
در ادامه عملیات، رزمندگان از محورهای قلعه کهنه و فرخ‌آباد به طرف تپه‌های غلامی و پاسگاه دراجی حرکت کرده، ضمن پاکسازی کامل منطقه، تعداد زیادی از نیروهای دشمن را به اسارت درآوردند. 
در جریان مرحله چهارم عملیات که از ساعت ‌٢۴ روز‌١٢/۴/۶۵ آغاز شد، با ورود قوای خودی به روستای فیروزآباد، دشمن عقب‌نشینی کرد. سپس خاکریزی از فیروزآباد تا یال‌های ارتفاعات قلاویزان احداث کردند. درگیری، همچنان در اطراف ارتفاعات ‌٢٢٣ ادامه داشت و دشمن، فشاری قابل ملاحظه در نقاط مختلف وارد کرده، تنها ارتفاعات فوق را در تصرف خود نگه داشته بود. حدود ساعت ‌٧ صبح روز چهارم (‌١٣/۴/۶۵) پاتک شدید دشمن روی ارتفاعات قلعه آویزان – به منظور تصرف قله ‌٢٠٠ – شروع شد؛ لیکن با مقاومت و حملات پی در پی قوای خودی، این پاتک شکست خورد.
در روز پنجم، ارتفاع ‌٢١٠ مجددا به تصرف نیروی خودی درآمد و در سحرگاه روز ششم نیز رزمندگان در مرحله پنجم عملیات با حمله به ارتفاع ‌٢٢٣، ضمن تامین اهداف تعیین شده، قرارگاه تاکتیکی لشکر ‌١٧ زرهی عراق را به تصرف درآوردند. 
در تاریخ ‌١٨/۴/۶۵، علاوه بر تصرف باقی مانده یال‌های غربی ارتفاع ‌٢٢٣، قرارگاه تاکتیکی تیپ ‌٢۴ مکانیزه عراق منهدم و فرمانده آن به همراه تعدادی دیگر اسیر شد. 

**ارزیابی عملیات کربلای ‌١ 
عملیات موفق کربلای یک، پایانی بود بر استراتژی دفاع متحرک عراق و نیز نقطه شروع امیدوار کننده ای برای نیروهای خودی جهت انجام عملیات محدود ایذایی. 
منفعل کردن سیاست تهاجمی عراق، هدف عمده ای بود که نیروها به خوبی توانستند به آن دست یابند. 
سرعت عمل، اعتقاد یگان ها، حفاظت عملیات، فریب دشمن، تناسب نیروها با طرح عملیات، انجام کارهای مهندسی لازم و ... از جمله عوامل بارز و موثر در این عملیات بود. 

**نتایج عملیات 
طی این عملیات، منطقه‌ای به وسعت ‌١٧۵ کیلومترمربع از خاک ایران و نیز عراق شامل شهر مهران و روستاهای اطراف آن، جاده دهلران – مهران – ایران ، ارتفاعات حساس و سرکوب قلاویزان و حمرین و نیز دو پاسگاه مرزی آزاد شد. هم چنین عقبه‌های دشمن از جمله شهرهای بدره و زرباطیه در دید و تیررس قوای خودی قرار گرفت. 
در این عملیات، ‌١٢١٠ نفر از نیروهای دشمن اسیر شدند.

 

 

-------------------------------------------------------------------

منبع: خبرگزاری ایسنا

گردآوری و تنظیم: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

/ 0 نظر / 30 بازدید